​​​​​​Pro přihlášení do intranetu/office 365 klepněte, prosím, sem


Pro přihlášení do intranetu použijte, prosím, své uživatelské jméno, kterým se hlásíte do sítě
FF UK ve tvaru uživatelské_jméno
@ff.cuni.cz (např. novakaff@ff.cuni.cz)
a heslo, kterým se hlásíte do naší sítě.
Heslo musí mít minimálně 8 znaků, pokud je Vaše heslo kratší, prosíme, změňte si jej v CAS.

Další informace naleznete na
stránkách pomoci s přihlášením​

Tento portál je primárně určen pro zaměstnance a studenty doktorského studia ​(na vyžádání​).

​Funkční struktura Filozofické fakulty - slouží pro rychlou navigaci:

Organizační Struktura FFUK FakultaDěkanVědecká radaTajemníkAkademický senátPoradní orgány
Katedry a ústavy
Český egyptologický ústav
Fonetický ústav
Jazykové centrum
Katedra andragogiky a personálního řízení
Katedra divadelní vědy
Katedra estetiky
Katedra filmových studií
Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Katedra logiky
Katedra pedagogiky
Katedra pomocných věd historických a archivního studia
Katedra psychologie
Katedra sociální práce
Katedra sociologie
Katedra středoevropských studií
Katedra tělesné výchovy
Středisko ibero-amerických studií
Ústav anglického jazyka a didaktiky
Ústav anglofonních literatur a kultur
Ústav Blízkého východu a Afriky
Ústav bohemistických studií
Ústav české literatury a komparatistiky
Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Ústav Českého národního korpusu
Ústav českých dějin
Ústav Dálného východu
Ústav etnologie
Ústav filosofie a religionistiky
Ústav germánských studií
Ústav hospodářských a sociálních dějin
Ústav hudební vědy
Ústav informačních studií a knihovnictví
Ústav jazyků a komunikace neslyšících
Ústav jižní a centrální Asie
Ústav obecné lingvistiky
Ústav politologie
Ústav pro archeologii
Ústav pro dějiny umění
Ústav pro klasickou archeologii
Ústav románských studií
Ústav řeckých a latinských studií
Ústav srovnávací jazykovědy
Ústav světových dějin
Ústav teoretické a komputační lingvistiky
Ústav translatologie
Ústav východoevropských studií
Centra a specializovaná pracoviště
Centrum genderových studií
Centrum globálních studií
Centrum židovských studií
Collegium Europaeum
Galerie antického umění v Hostinném
Mezinárodní sinologické centrum
Psychologické poradenské centrum